ชาวนา 250 ล้านคนในจีนเตรียมตกงาน! รัฐบาลจีนผุดโปรเจ็กต์ 'ฟาร์มอัจฉริยะ' ใช้หุ่นยนต์ทำงานแทนเกษตรกร

14.08.2018

 

- ในอีกเจ็ดปีข้างหน้าจีนเตรียมใช้หุ่นยนต์แทนที่เกษตรกร 
- โปรแกรมครอบคลุมทั้งระบบไร้คนควบคุม, การใช้ยากำจัดศัตรูพืช และ การเพาะปลูก
- การเพิ่มขึ้นของฟาร์มที่ใช้ระบบนี้จะทำให้ได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นในราคาที่ถูกลง
- อย่างไรก็ตามการเพิ่มขึ้นของฟาร์มอัจฉริยะนี้อาจทำให้เกษตรกรราว 250 ล้านคนต้องตกงาน

 

 

รัฐบาลจีนเตรียมใช้หุ่นยนต์เข้ามาทำหน้าที่แทนเกษตรกรชาวจีน ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรจีนนับล้านคนตกงานในอนาคต โดยฟาร์มอัจฉริยะถูกใช้อยู่ในจังหวัดเจียงซูในขณะนี้คือรถแทรคเตอร์ไร้คนขับ การใช้ยากำจัดศัตรูพืชควบคุมโดยโปรแกรมอัตโนมัติกระทั่งการเพาะปลูกด้วยระบบอัตโนมัติ แต่เว็บไซด์ Bloomberg พูดถึงเรื่องนี้ว่าเทคโนโลยีเหล่านี้ยังไม่เป็นที่แพร่หลายเท่าไหร่นักในจีน ณ ปัจจุบัน  
ฟาร์มหลายล้านแห่งที่ไม่มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดมลภาวะในจีนอาจจะต้องใช้โปรแกรมเหล่านี้เข้ามาช่วย ซึ่งในพื้นที่ชนบทส่วนใหญ่ของประเทศจีน แต่ละครัวเรือนมีพื้นที่เพาะปลูกมากกว่าหนึ่งแปลง นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าด้วยระบบโครงสร้างแบบนี้ทำให้ได้ผลผลิตข้าวต่ำ 
ด้วยการเพิ่มขึ้นของฟาร์มอัจฉริยะในจีนจะทำให้ได้ผลตอบแทนที่มากกว่าเดิมในขณะที่ราคากลับถูกลงด้วยเทคโนโลยีที่ใช้จะทำให้ประหยัดการใช้ปุ๋ยและลดการใช้ยากำจัดศัตรูพืช เนื่องจากระบบของฟาร์มจะรู้ว่าควรใช้สารเคมีในปริมาณเท่าไหร่จึงจะเหมาะสมเทคโนโลยีนี้ยังจะช่วยให้การทำเกษตรกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากลดการสูญเสียงานในการผลิตเนื่องจากแรงงานอายุมากขึ้น
แต่จำนวนฟาร์มที่เพิ่มมากขึ้นย่อมหมายถึงจำนวนแรงงงานในด้านเกษตรกรรมที่จะลดลงแม้ว่าแรงงานชาวจีนที่มีส่วนร่วมในการทำเกษตกรรมจะลดลงจาก 55 % ในปี 1991 เป็น 18 % ในปี 2017 แต่ก็ยังมีประชากรมากถึง 250 ล้านคนที่ยังเป็นเกษตรกร และมีความเสี่ยงสูงมากที่พวกเขาจะตกงานหากระบบฟาร์มอัจฉริยะถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลาย 
รายได้ที่เพิ่มมากขึ้นทำให้ชาวจีนบริโภคนมและผลิตภัณฑ์จากนมเพิ่มขึ้นจากในอดีตอย่างมีนัยยะสำคัญ และเช่นเดียวกันการกลายเป็นเมืองยังทำให้การบริโภคของชาวจีนกว่าหนึ่งพันสี่ร้อยล้านคนซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้ส่งผลให้พื้นที่เพาะปลูกหลายล้านเอเคอร์ถูกทำลายลงไปและจากทั้งหมดพื้นที่การเกษตร 20 % ยังถูกทำลายด้วยการปนเปื้อนโลหะหนักจากการพัฒนาอุตสาหกรรม 
ในสหรัฐอเมริกาเองระบบฟาร์มอัจฉริยะนี้เมื่อย้อนไป 16 ปีที่แล้วเมื่อบริษัท Deere&Co ได้ใช้ระบบ GPS ร่วมกับรถแทร็คเตอร์ซึ่งก่อนหน้านั้นรถแทร็คเตอร์แบบเก่าใช้พื้นที่และเชื้อเพลิงมากกว่า การหย่อนเมล็ดพืชลงในพื้นที่ของแทรคเตอร์แบบเก่านั้นมีโอกาสที่จะถูกหยอดลงในหลุมเดียวกันระบบ GPS ทำให้เกษตรกรขับเป็นเส้นตรงและลดการเกิดการทับซ้อนนี้ 
    ระบบ GPS ยังถูกนำมาใช้เพื่อทำเครื่องหมายบนพื้นที่ที่มีโรคระบาดหรือการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินซึ่งจะทำให้ได้ข้อมูลที่ช่วยให้เกษตรกรตัดสินใจได้อย่างแม่นยำขึ้น 
     Steve Fried ผู้จัดการฝ่ายขายบริษัทเทคโนโลยีการเกษตรสัญชาติดัตช์ของอเมริกาเหนือได้กล่าวไว้ใน Business Insider ว่า เกษตรกรชาวสหรัฐบางรายก็ใช้หุ่นยนตร์รีดนมวัวอัตโนมัติ ณ ปัจจุบันมีประมาณ 2,000 รายทั่วประเทศแม้ว่าอุปกรณ์นี้จะวางขายในยุโรปตั้งแต่ปี 1992 แต่กลับกลายเป็นว่าความต้องการในตลาดของสหรัฐเพิ่มสูงขึ้นในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา
    โดยระบบฟาร์มอัจฉริยะในจีนอาจจะช่วยสร้างงานใหม่ ๆ ในด้านอื่นในขณะที่หุ่นยนตร์เข้ามาทดแทนงานในส่วนนี้แต่ก็ยังคงต้องการแรงงานของมนุษย์ในการเขียนโปรแกรม, บำรุงรักษา และซ่อมแซมสำหรับใครที่เป็นห่วงว่าจะตกงานอาจต้องพัฒนาฝีมือทางด้านนี้ทดแทน
 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

RECENT POSTS
Please reload

© All Rights Reserved by DITP

Tel: +66 2792 6900

Fax: +66 2547 5657

Email: info@thailandinnodesign.com

DEPARTMENT OF INTERNATIONAL TRADE PROMOTION

 

563 Nonthaburi Road,

Bang Kra Sor, Ampheo Muang,

Nonthaburi 11000, Thailand

PARTNERS