ภาพจำจากการเติบโตมาในครอบครัวเจ้าหน้าที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 (สระบุรี) ของ กิติศักดิ์ ขจรภัย กรรมการกลุ่มรังไหมประดิษฐ์ ต.ตลาดน้อย  จ.ส...

Please reload

CATEGORIES
TAG
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

© All Rights Reserved by DITP

Tel: +66 2792 6900

Fax: +66 2547 5657

Email: info@thailandinnodesign.com

DEPARTMENT OF INTERNATIONAL TRADE PROMOTION

 

563 Nonthaburi Road,

Bang Kra Sor, Ampheo Muang,

Nonthaburi 11000, Thailand

PARTNERS